Транзакта ООД - консултантска фирма

Отвъд хоризонтa...

с нас

Контакти

  • Транзакта ООД
  • ул."Кораб планина" 8-10, ет.2, София 1407
  • Телефон: + 359 (2) 930 69 70
  • Факс: + 359 (2) 980 70 99
  • E-mail: admin@transacta.bg

 

code