Транзакта ООД - консултантска фирма

Отвъд хоризонтa...

с нас

 Екип


Мартина Карагьозова (m.karagiozova@transacta.bg) е съдружник в Транзакта и водещ специалист по финансов дю дилиджънс и оценки. Притежава магистърска степен по финанси и е член на ACCA (Британската асоциация на дипломираните експерт-счетоводители) от 2001г.;

  • • Има 16-годишен опит в областта на корпоративните финанси и транзакции и участва в множество приватизационни проекти и сделки в частния сектор в България, Албания, Сърбия;
  • • Преди да стане съдружник в Транзакта през 2002 г., Мартина е младши мениджър в отдел Корпоративни финанси на ПрайсуотърхаусКупърс в София;
  • • Специализирала е в консултиране на сливания и придобивания, приватизация, дю дилиджънс, бизнес планове, оценки и моделиране. Водещ мениджър на консултантски екипи в множество големи проекти по сливания и придобивания, включително приватизационни сделки в България и на Балканите – Сърбия и Черна гора, Албания. Мартина е лицензиран оценител на предприятия според българското законодателство;
  • • Езици: български (роден); английски; руски езици.
pic

Мартин Атанасов (m.atanasov@transacta.bg) е старши консултант в Транзакта и член на екипа от консултанти при изготвянето на финансови дю дилиджънси, информационни меморандуми и бизнес планове. Притежава магистърски степени по икономика на търговията и право и е кандидат за придобиване на диплома за Сертифициран вътрешен одитор (CIA);

  • • Има над 8-годишен опит в областта на корпоративните финанси и транзакциите и участва в множество проекти за сливания и придобивания в България. Като финансов специалист с юридическо образование той има познания в съответното законодателство, касаещо сделките по сливания и придобивания;
  • • Езици: български (роден), английски;
pic