Транзакта ООД - консултантска фирма

Отвъд хоризонтa...

с нас

СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ

Вие обмисляте продажба на вашия бизнес, обмисляте да придобиете ваш конкурентен или допълващ бизнес или искате да се развиете като привлечете стратегически или финансов партньор. Ние предлагаме:

  • Да бъдем вашият водещ консултант;
  • Финансов преглед за целите на придобиване (дю дилиджънс);
  • Структуриране на сделки;
  • Съдействие в процес на преговори;
  • Управление на проекти и проектно финансиране;
  • Консултации в областта на приватизацията и съдействие при подготовката и представянето на тръжни документи.

какво получавате вие?

  • Правилна преценка на финансовите аспекти на бизнес комбинация и по този начин увеличаване на стойността на вашите бизнес и/или инвестиции;
  • Бързо и успешно приключване на сделката с минимално ангажиране на ръководните ви кадри;
  • Най-добрата възможна структура на сделката, която да постигне вашите цели при оптимални транзакционни и данъчни разходи.