Транзакта ООД - консултантска фирма

Отвъд хоризонтa...

с нас

анализи и прогнози

След като сте развили вашият бизнес се нуждаете от външен независим професионален поглед как и в какви посоки можете да го подобрите.

  • Оценка на предприятие/бизнес;
  • Създаване на финансови модели;
  • Бизнес план или пред-проектно проучване на потенциални инвестиции;
  • Изготвяне на финансови прогнози;
  • Финансов и/или оперативен преглед;
  • Съдействие за привличане на финансиране за нов проект или разширяване на съществуващата дейност.

какво получавате вие?

  • Реалистични финансов анализи и оценки от висококвалифицирани специалисти;
  • Подходящи решения на сложни финансови въпроси извън компетенцията или времевата натовареност на финансовия екип на вашето дружество;
  • Възможност за сравнение с най-добрите примери в съответната индустрия с цел подобряване на дейността и ключовите показатели на фирмата.