Транзакта ООД - консултантска фирма

Отвъд хоризонтa...

с нас

Консултиране след придобиванията

Придобили сте нов бизнес, предстои ви интегрирането му във вашия собствен, трябва да намерите правилната посока за успешно управление, или сте в „задънена улица” и се нуждаете от помощ да намерите нови перспективи пред вашия бизнес.

  • Диагностичен преглед;
  • Преструктуриране;
  • Оздравяване на проблемни дружества;
  • Съдействие в процеса на установяване на контрол върху придобито дружество.

какво получавате вие?

  • Експертен поглед върху оперативната страна на закупения бизнес и предложения за преструктурирането му в условията на динамични пазарни изисквания;
  • Подобряване на резултатите от дейността и оптимизиране на разходите;
  • Бързо адаптиране на закупеното дружество към стандартите на купувача за отчетност и комуникация, промяна в корпоративната култура;
  • Подобряване на бързината и адекватността на вземането на решения на новия мениджмънт.